Nasze Referecje

Ważniejsze prace antykorozyjne wykonane przez
PUH "Specus" s.c. w latach 1992-1999 r.

 1. Zakład Metali Lekkich "Kęty" S.A w Kętach
  • komin kotłowni H=65 m
  • komin odlewni, wydział przeróbki złomu H=45 m (4 szt.)

 

 1. Elektrociepłownia "Kraków" S.A.
  • galeria powłokowa nawęglania

 

 1. Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych "Emalia" S.A. w Olkuszu
  • konstrukcje hali wydziału emalierni

 

 1. Zakłady Górnicze"Trzebionka" S.A. w Trzebini
  • konstrukcje i wentylatory szybu "Balin"
  • konstrukcje i wentylatory szybu "Aleksander"
  • Wieża szybowa "Włodzimierz"
  • most samowyładowny piasku podsadzkowego
  • galerie przenośników T4, T5, P10, P11, P12 P1 - 1995 r.
   P2, P3 - 1996 r., P13, P14, P16 - 1997 r., P15 - 1998 r.
  • elewacje hal przemysłowych - 1995 r., 1996r.
  • wieża szybowa "Andrzej" - 1996 r.
  • konstrukcje zagęszczaczy Dorra 5 szt. - 1997 r. - 1 szt.
  • wszystkie pozostałe prace antykorozyjne od 1992 r.
  • konstrukcje na wydziale przeróbki mechanicznej - 1998 r., 1999 r.

 

 1. Krzyżanowice
  • wiadukt drogowy na Odrze

 

 1. Katowice - Podlesie
  • wiadukt kolejowy

 

 1. Olkusz
  • wiadukt dla pieszych nad torami stacji Olkusz
  • elewacja hali sportowej MOSiR - 1997 r.

 

 1. Mysłowice - KWK "Mysłowice"
  • galerie taśm 201, 207, 5 - 1995 r.
  • wieża szybowa "Szyb Wschodni" - 1995 r.

 

 1. Katowice - KWK "Wieczorek"
  • konstrukcje budynku zakładu przeróbczego - 1996 r.

 

 1. Zakłady Przemysłu Tytoniowego w Krakowie
  • rurociągi transportowe krajanki tytoniowej

 

 1. International Paper S.A. - Klucze
  • komin kotłowni zakładowej H=100m - 1997r.

 

 1. Oświęcim
  • wiadukt dla pieszych nad rzeką Sołą -1998 r.


Prace związane z wycinką i cięciem pielęgnacyjnym drzew

 1. Zleceniodawca - UMiG w Olkuszu - Wydział Ochrony środowiska i Terenów Rolnych
  • Cięcia pielęgnacyjne drzew na "Starym Cmentarzu" w Olkuszu
  • Cięcia pielęgnacyjne drzew w ciągach ulic M. C. Skłodowskiej, Osieckiej, al. 1000-lecia
  • Wycinka wysokich drzew w ciągu ul. Partyzantów
  • Cięcia pielęgnacyjne drzew na skwerach: Czarna Góra, przy ul. Osieckiej

 

 1. Zleceniodawca ZRB "Limex" s.c. Trzebinia, ul. 1 Maja, szyb "Andrzej"
  • Cięcia pielęgnacyjne i wycinka wysokich drzew
   na osiedlu mieszkaniowym ZG "Trzebionka"

 

 1. Zleceniodawcy prywatni na terenie gmin: Olkusz, Trzebinia, Bolesław
  • Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew wysokich

Prace o charakterze demontażowym i likwidacyjnym
oraz montażowym na wysokościach

 1. ZML "Kęty" S.A. w Kętach
  • demontaż komina odlewni H=45 m
  • wymiana górnego segmentu komina odlewni H=40 m

 

 1. Elektrociepłownia "Kraków" S.A. w Krakowie - Łęgu
  • wymiana barierek na chłodniach kominowych nr 1 i 2

 

 1. Kopalnia "Olkusz" w Olkuszu
  • usługi wysokościowe przy demontażu galerii powłokowej

 

 1. "Biopropiec" - Kraków
  • montaż komina stalowego kotłowni H=40 m

 

 1. Karniowice
  • demontaż komina żelbetowego H=22 m, 1998 r.

 

 1. Legnica
  • montaż konstrukcji podantenowej stacji radiowej
   (Plus GSM) na kominie H=120 m, 1998 r.

 

 1. Wrocław
  • udział w budowie wieży antenowej MSC (Plus GSM) H=70 m
   - fundamenty, montaż konstrukcji wieży i pomostu kablowego

 

 1. Biała Rawska
  • udział w budowie wieży antenowej (Plus GSM) H=50 m
   - montaż konstrukcji

 

 1. Łódź
  • budowa wieży antenowej MSC (Plus GSM) H=70 m
   - fundamenty, montaż konstrukcji wieży i mostu kablowego

 

 1. Mierzynów
  • udział w budowie wieży antenowej (Plus GSM) H=40 m
   - montaż konstrukcji, malowanie antykorozyjne

 

 1. Ręczno
  • budowa wieży stacji "Bąkowa Góra" (Plus GSM) H=50 m
   - fundamenty, montaż konstrukcji, droga dojazdowa, ogrodzenie

 

 1. Lipce Reymontowskie
  • budowa wieży antenowej H=50 m (Plus GSM)
   - fundamenty, montaż konstrukcji, ogrodzenie

 

 1. Małogoszcz - cementownia "Laferge"
  • prace wysokościowe metodami alpinistycznymi przy remoncie i modernizacji
   wymiennika ciepła pieca nr 1 - 2001 r.
  • czyszczenie wymiennika ciepła pieca nr 1 - 2001 r.


Oceny, inwentaryzacje i przeglądy techniczne

 1. ZML "Kęty" S.A.
  • opinia techniczna kominów stalowych H=40, 45 m - 1992 r.

 

 1. Elektrociepłownia "Kraków" S.A.
  • inwentaryzacja uszkodzeń konstrukcji chłodni nr 1 i 2 - 1992 r.
  • inwentaryzacja uszkodzeń wymurówki wewnętrznej komina H=265 m - 1993 r.

 

 1. UMiG Olkusz
  • opinia techniczna zbiorników wody pitnej Gorenice-Kąty - 1993 r.

 

 1. Elektrociepłownia "Radom"
  • inwentaryzacja stanu technicznego komina H=130 m - 1994 r.

 

 1. Elektrociepłownia "Kozienice"
  • inwentaryzacja stanu technicznego zewnętrznej powierzchni
   płaszcza komina H=300 m - 1998 r.
  •  

 

 1. Energetyka Cieszyńska
  • inwentaryzacja stanu technicznego komina H=130 m - 1998 r.

 

 1. SM Przedbórz
  • ocena stanu technicznego komina stalowego H=130 m - 1999 r.


LISTA REFERENCYJNA


Ważniejsze prace antykorozyjne wykonane przez
PUH "Specus" s.c. w latach 1992-1999 r.

 1. Zakład Metali Lekkich "Kęty" S.A w Kętach
  • komin kotłowni H=65 m
  • komin odlewni, wydział przeróbki złomu H=45 m (4 szt.)

 2. Elektrociepłownia "Kraków" S.A.
  • galeria powłokowa nawęglania

 3. Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych "Emalia" S.A. w Olkuszu
  • konstrukcje hali wydziału emalierni

 4. Zakłady Górnicze"Trzebionka" S.A. w Trzebini
  • konstrukcje i wentylatory szybu "Balin"
  • konstrukcje i wentylatory szybu "Aleksander"
  • Wieża szybowa "Włodzimierz"
  • most samowyładowny piasku podsadzkowego
  • galerie przenośników T4, T5, P10, P11, P12 P1 - 1995 r.
   P2, P3 - 1996 r., P13, P14, P16 - 1997 r., P15 - 1998 r.
  • elewacje hal przemysłowych - 1995 r., 1996r.
  • wieża szybowa "Andrzej" - 1996 r.
  • konstrukcje zagęszczaczy Dorra 5 szt. - 1997 r. - 1 szt.
  • wszystkie pozostałe prace antykorozyjne od 1992 r.
  • konstrukcje na wydziale przeróbki mechanicznej - 1998 r., 1999 r.

 5. Krzyżanowice
  • wiadukt drogowy na Odrze

 6. Katowice - Podlesie
  • wiadukt kolejowy

 7. Olkusz
  • wiadukt dla pieszych nad torami stacji Olkusz
  • elewacja hali sportowej MOSiR - 1997 r.

 8. Mysłowice - KWK "Mysłowice"
  • galerie taśm 201, 207, 5 - 1995 r.
  • wieża szybowa "Szyb Wschodni" - 1995 r.

 9. Katowice - KWK "Wieczorek"
  • konstrukcje budynku zakładu przeróbczego - 1996 r.

 10. Zakłady Przemysłu Tytoniowego w Krakowie
  • rurociągi transportowe krajanki tytoniowej

 11. International Paper S.A. - Klucze
  • komin kotłowni zakładowej H=100m - 1997r.

 12. Oświęcim
  • wiadukt dla pieszych nad rzeką Sołą -1998 r.

Prace związane z wycinką i cięciem pielęgnacyjnym drzew

 1. Zleceniodawca - UMiG w Olkuszu - Wydział Ochrony środowiska i Terenów Rolnych
  • Cięcia pielęgnacyjne drzew na "Starym Cmentarzu" w Olkuszu
  • Cięcia pielęgnacyjne drzew w ciągach ulic M. C. Skłodowskiej, Osieckiej, al. 1000-lecia
  • Wycinka wysokich drzew w ciągu ul. Partyzantów
  • Cięcia pielęgnacyjne drzew na skwerach: Czarna Góra, przy ul. Osieckiej

 2. Zleceniodawca ZRB "Limex" s.c. Trzebinia, ul. 1 Maja, szyb "Andrzej"
  • Cięcia pielęgnacyjne i wycinka wysokich drzew
   na osiedlu mieszkaniowym ZG "Trzebionka"

 3. Zleceniodawcy prywatni na terenie gmin: Olkusz, Trzebinia, Bolesław
  • Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew wysokich

Prace o charakterze demontażowym i likwidacyjnym
oraz montażowym na wysokościach

 1. ZML "Kęty" S.A. w Kętach
  • demontaż komina odlewni H=45 m
  • wymiana górnego segmentu komina odlewni H=40 m

 2. Elektrociepłownia "Kraków" S.A. w Krakowie - Łęgu
  • wymiana barierek na chłodniach kominowych nr 1 i 2

 3. Kopalnia "Olkusz" w Olkuszu
  • usługi wysokościowe przy demontażu galerii powłokowej

 4. "Biopropiec" - Kraków
  • montaż komina stalowego kotłowni H=40 m

 5. Karniowice
  • demontaż komina żelbetowego H=22 m, 1998 r.

 6. Legnica
  • montaż konstrukcji podantenowej stacji radiowej
   (Plus GSM) na kominie H=120 m, 1998 r.

 7. Wrocław
  • udział w budowie wieży antenowej MSC (Plus GSM) H=70 m
   - fundamenty, montaż konstrukcji wieży i pomostu kablowego

 8. Biała Rawska
  • udział w budowie wieży antenowej (Plus GSM) H=50 m
   - montaż konstrukcji

 9. Łódź
  • budowa wieży antenowej MSC (Plus GSM) H=70 m
   - fundamenty, montaż konstrukcji wieży i mostu kablowego

 10. Mierzynów
  • udział w budowie wieży antenowej (Plus GSM) H=40 m
   - montaż konstrukcji, malowanie antykorozyjne

 11. Ręczno
  • budowa wieży stacji "Bąkowa Góra" (Plus GSM) H=50 m
   - fundamenty, montaż konstrukcji, droga dojazdowa, ogrodzenie

 12. Lipce Reymontowskie
  • budowa wieży antenowej H=50 m (Plus GSM)
   - fundamenty, montaż konstrukcji, ogrodzenie

 13. Małogoszcz - cementownia "Laferge"
  • prace wysokościowe metodami alpinistycznymi przy remoncie i modernizacji
   wymiennika ciepła pieca nr 1 - 2001 r.
  • czyszczenie wymiennika ciepła pieca nr 1 - 2001 r.

Oceny, inwentaryzacje i przeglądy techniczne

 1. ZML "Kęty" S.A.
  • opinia techniczna kominów stalowych H=40, 45 m - 1992 r.

 2. Elektrociepłownia "Kraków" S.A.
  • inwentaryzacja uszkodzeń konstrukcji chłodni nr 1 i 2 - 1992 r.
  • inwentaryzacja uszkodzeń wymurówki wewnętrznej komina H=265 m - 1993 r.

 3. UMiG Olkusz
  • opinia techniczna zbiorników wody pitnej Gorenice-Kąty - 1993 r.

 4. Elektrociepłownia "Radom"
  • inwentaryzacja stanu technicznego komina H=130 m - 1994 r.

 5. Elektrociepłownia "Kozienice"
  • inwentaryzacja stanu technicznego zewnętrznej powierzchni
   płaszcza komina H=300 m - 1998 r.


 6. Energetyka Cieszyńska
  • inwentaryzacja stanu technicznego komina H=130 m - 1998 r.

 7. SM Przedbórz
  • ocena stanu technicznego komina stalowego H=130 m - 1999 r.

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z polityka prywatności.

Akceptuję cookies tej strony